Ziņas

 • Valdība atbalsta ES finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta darbības stratēģiju un pasākumu plānu

  Rīga, 10.janv., LETA. Valdība šodien atbalstīja Eiropas Savienības (ES) finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienesta (AFCOS) darbības stratēģiju un pasākumu plānu 2017.-2019.gadam.

  AFCOS darbības stratēģijas mērķis ir definēt kopējos sadarbības pamatvirzienus, mērķus un uzdevumus starp kompetentajām iestādēm krāpšanas novēršanai un apkarošanai, kā arī izveidot sadarbības modeli ES finanšu interešu aizsardzībai, lai stiprinātu un formalizētu sadarbību starp Latvijas kompetentajām iestādēm un Eiropas Komisijas Eiropas biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF).

  Galvenie identificētie šīs stratēģijas rīcības virzieni ir politikas veidošana, iekšējā un ārējā koordinēšana, preventīvie pasākumi krāpšanas novēršanai.

  AFCOS stratēģija ir paredzēta kā vienojošs dokuments krāpšanas apkarošanai un ES finanšu interešu aizsardzībai, aptverot gan ES finanšu līdzekļu ieņēmumus, gan izdevumus, kā arī ES fondu un citus ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus.

  Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas departaments nodrošina AFCOS dienesta funkcijas Latvijā, kā arī AFCOS padomes sekretariāta funkcijas.

  Kopš 2007.gada februāra ir izveidota AFCOS padome, kas darbojas kā konsultatīva koleģiāla institūcija un tajā ir pārstāvji no valsts pārvaldes iestādēm, tiesu varas institūcijām un konstitucionālajām institūcijām, kuriem ir zināšanas un pieredze ES finanšu interešu aizsardzībā vai krāpšanas un korupcijas apkarošanā. AFCOS padomes, pastāvīgo ekspertu un iesaistīto sadarbības partneru funkcijas ES finanšu interešu aizsardzības jomā.

  Par katru no rīcības virzieniem ir izstrādāts konkrētu pasākumu plāns ar veicamajiem darbiem, atbildīgajām institūcijām un izpildes termiņiem. Ietekmes uz valsts un pašvaldības budžetu nav, jo AFCOS funkcijas tiek nodrošinātas esošo pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

  © Šī materiāla tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicējot vai citādi izmantojot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs, obligāti jāpievieno atsauce uz aģentūru LETA.