Paziņojumi

 • Turpmāk Eiropas ieguldītājiem tiks sniegta plašāka informācija par riskantiem pakalpojumiem

  2017.gada 29.decembris.

  Informāciju sagatavoja Agnese Līcīte, FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste.

  2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā ES regulējums, kas veicinās neprofesionālu ieguldītāju (gan fizisku, gan juridisku personu) izpratni par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu pakalpojumiem (PRIIPs)

  Ar jauno regulējumu tiek ieviests jauns standartizēts, ieguldītājiem paredzēts pamatinformācijas dokuments, lai uzlabotu neprofesionālo ieguldītāju izpratni par komplektētiem privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu pakalpojumiem (PRIIPs - packaged retail and insurance-based investment products) un šo pakalpojumu salīdzināmību.

  PRIIPs regulējuma prasības nosaka tieši piemērojams Eiropas Savienības tiesību akts - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1286/2014. Regulas mērķis ir veicināt neprofesionālo ieguldītāju informētību par riskiem, kas saistīti ar sarežģītu ieguldījumu pakalpojumu iegādi, un, izmantojot standartizēto pamatinformācijas dokumenta formu, ļaut neprofesionālajiem ieguldītājiem salīdzināt dažādus pakalpojumus un izprast to iezīmes.

  PRIIPs ir ieguldījums, kurā neatkarīgi no ieguldījuma juridiskās formas privātajam ieguldītājam (neprofesionālajam ieguldītājam) atmaksājamā summa ir pakļauta svārstībām tādēļ, ka tā ir atkarīga no atsauces vērtībām vai no viena vai vairāku aktīvu, kurus privātais ieguldītājs neiegādājas tieši, rezultātiem. PRIIPs regulējums nosaka pienākumu PRIIPs izveidotājam, konsultantam un pārdevējam nodrošināt neprofesionālo privāto ieguldītāju ar pamatinformācijas dokumentu standartizētā formā. Regulējums jāievēro visiem finanšu tirgus dalībniekiem, kuri klientiem piedāvā šādus pakalpojumus, tai skaitā, bankām, dzīvība apdrošinātājiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumi fondu pārvaldniekiem.

  Eiropas Komisijas regula: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0653&from=EN#ntr1-L_2017100LV.01000101-E0001

  Papildu informācija:

  Agnese Līcīte

  FKTK Komunikācijas daļas

  sabiedrisko attiecību speciāliste

  tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv

  Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV