Ziņas

 • EK pieprasa Latvijai saskaņot noteikumus par PVN apgrieztās maksāšanas sistēmu

  Rīga, 7.jūn., LETA. Eiropas Komisija (EK) nolēmusi ceturtdien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Latvijai saistībā ar valsts nesen pieņemto tiesību aktu, kas ļauj piemērot PVN apgrieztās maksāšanas sistēmu būvizstrādājumu, plaša patēriņa elektronikas un sadzīves elektrotehnikas pārdošanai starp uzņēmumiem.

  Kā aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecībā Latvijā, EK ceturtdien publicējusi ikmēneša dalībvalstu pienākumu neizpildes paketi, kuras ietvaros EK ir tiesiski vērsusies pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas pienākumus, ko tām uzliek Eiropas Savienības (ES) tiesību akti. Šie lēmumi attiecas uz dažādām nozarēm un ES politikas jomām, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu iedzīvotāju un uzņēmumu labā.

  EK arī uzskata, ka konkrētais tiesību akts pārkāpj ES noteikumus PVN jomā, jo tas ļauj apgrieztās maksāšanas mehānismu piemērot tikai tad, ja tas ir paredzēts īpašiem gadījumiem un tiek izmantots tikai izsmeļoši uzskaitītiem izstrādājumiem.

  Ja Latvija nerīkosies nākamo divu mēnešu laikā, EK var nosūtīt Latvijas iestādēm argumentētu atzinumu.

  Tāpat EK paketē aicinājusi Latviju, kā arī Horvātiju, Dāniju, Igauniju, Īriju un Maltu pareizi transponēt ES noteikumus saistībā ar kodolatkritumiem.

  EK lēmusi ceturtdien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstules šīm valstīm, jo tās nav pareizi transponējušas Lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu direktīvas atsevišķas prasības. Ar šo direktīvu izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgas un drošas apsaimniekošanas nodrošināšanai, lai izvairītos no nevajadzīgu slogu uzlikšanas nākamajām paaudzēm.

  Arī šajā gadījumā attiecīgajām valstīm, tostarp Latvijai, divu mēnešu laikā jārīkojas, vai arī EK var nosūtīt argumentētu atzinumu par šo jautājumu.

  Nodokļu politikas un muitas savienības jautājumos EK pieprasa Austrijai grozīt PVN sistēmu, ko piemēro ceļojumu aģentūrām, bet Kiprai, Grieķijai, Īrijai, Luksemburgai un Rumānijai ir nolēmusi sūtīt argumentētus atzinumus par to, ka tās nav paziņojušas par jauno pasākumu transponēšanu attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā attiecībā uz dalībvalsts nodokļu iestāžu piekļuvi informācijai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

  EK arī nolēma šodien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Čehijai par to, ka tā nav pareizi īstenojusi ES noteikumus par obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā.

  Tikmēr citos jautājumos Beļģijai EK nolēma nosūtīt argumentētu atzinumu, jo tā nav paziņojusi par transponēšanas pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar Kodoldrošības direktīvu. Turklāt EK mudina Poliju un Spāniju pabeigt šīs direktīvas transponēšanu un ir nolēmusi sūtīt Polijas un Spānijas iestādēm oficiāla paziņojuma vēstules.

  Pret Spāniju EK arī nolēmusi vērsties ES Tiesā, jo tā četros autonomos reģionos - Aragonā, Baleāru salās, Kanāriju salās, Madridē, kā arī Seūtas autonomajā pilsētā nav izveidojusi un vajadzības gadījumā pārskatījusi atkritumu apsaimniekošanas plānus saskaņā ar ES Atkritumu pamatdirektīvu. Spānija arī tiek mudināta izpildīt ES Tiesas nolēmumu un nodrošināt atkritumu pienācīgu apsaimniekošanu, kā arī mudināta pilnībā ieviest eCall ārkārtas palīdzības izsaukumu centru infrastruktūru.

  Savukārt Kipra un Igaunija aicinātas panākt atbilstību ES tiesību aktiem par komunālajiem notekūdeņiem un nodrošināt, ka pilsētu notekūdeņi tiek pienācīgi attīrīti. EK arī nolēma šodien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Rumānijai, jo tā nav ievērojusi ES noteikumus par komunālo notekūdeņu attīrīšanu lielās pilsētteritorijās.

  Franciju EK aicina īstenot ES noteikumus par rūpnieciskajām emisijām, bet Slovēniju mudina izpildīt ES Tiesas nolēmumu un slēgt nelikumīgo atkritumu poligonu Bukovžlakā. Savukārt Grieķijai tiek pieprasīts nodrošināt valsts tiesību aktu atbilstību ES noteikumiem par ziņotājiem, bet Itālijai EK pieprasa ievērot ES noteikumus par kavētiem maksājumiem.

  EK arī mudinājusi Slovākiju sniegt papildu informāciju par programmatūras pakalpojumu līgumu, bet Beļģiju, Vāciju un Luksemburgu mudina pilnībā īstenot ES noteikumus par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu. EK arī nolēma šodien nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli Kiprai, Ungārijai, Lietuvai, Luksemburgai, Slovākijai un Slovēnijai, jo tās nav izpildījušas pienākumus saskaņā ar ES tiesību aktiem par intelektiskajām transporta sistēmām (ITS).

  Vienlaikus EK slēgusi 104 lietas, kurās problēmas ar attiecīgajām dalībvalstīm ir atrisinātas un EK nav iemesla procedūru turpināt.

  © Šī materiāla tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicējot vai citādi izmantojot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs, obligāti jāpievieno atsauce uz aģentūru LETA.