Paziņojumi

 • ES skolēni bez maksas saņems pienu, augļus un dārzeņus

  2017.gada 31.jūlijs.

  Informāciju sagatavoja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa.

  1.augustā tiks ieviesta jaunā ES programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu, un tā no 2017./2018. mācību gada pirmās dienas būs īstenojama visā Savienībā. Šī programma, kuras mērķis ir bērnu vidū veicināt veselīgus ēšanas paradumus, ietvers apgādi ar augļiem, dārzeņiem un piena produktiem, kā arī īpašas izglītojošas programmas, kurās skolēniem tiks mācīta pareiza uztura nozīme un skaidrots, kā tiek ražota pārtika.

  Šī vienotā programma apvieno un optimizē līdzšinējos projektus, no kuriem pagājušā gadā labumu guva vairāk nekā 20 miljonu bērnu. Lai gan dalība nav obligāta, visas 28 dalībvalstis ir norādījušas, ka tās 2017./2018. mācību gadā piedalīsies šajā iniciatīvā.

  Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Fils Hogans sacīja: “Esmu ļoti gandarīts, ka rītdien tiks ieviesta jaunā skolu programma. Programma sniegs nenovērtējumu atbalstu miljoniem skolēnu un tūkstošiem lauksaimnieku visās ES dalībvalstīs. Pēdējos gados šāds atbalsts lauksaimniekiem ir kļuvis jo īpaši svarīgs, un finansējuma palielināšana šo atbalstu tikai pastiprinās. Turklāt jaunā programma, apvienojot līdzšinējās skolu piena un dārzeņu programmas, atbilst manis ierosinātajai vienkāršošanas prioritātei. Visbeidzot, priecājos kopīgi ar komisāriem V. Andrjukaiti un T. Navračiču darboties veselīga dzīvesveida veicināšanas iniciatīvā un esmu pārliecināts, ka šī programma būs vērtīga šīs iniciatīvas daļa.”

  Skolēni prioritārā kārtā saņems svaigus augļus, dārzeņus un dzeramo pienu. Programmā drīkst piedāvāt arī pārstrādātus produktus, piemēram, zupas, augļu kompotus, sulas, jogurtus un sieru, ja vien valstu veselības iestādes šādu produktu klāstu būs apstiprinājušas. Nav atļauti produkti ar pievienotu cukuru, sāli un taukvielām, ja vien šīs piedevas ierobežotā daudzumā nav atļāvušas valstu veselības iestādes.

  Dalībvalstis var ne tikai izlemt, kā šo programmu ieviest, piemēram, ietverot tajā tematiskus izglītojošus pasākumus un izraugoties citus lauksaimniecības produktus, bet arī izvēlēties programmas finansēšanai sniegto ES atbalstu papildināt ar savas valsts atbalstu.

  Produkti jāizraugās, balstoties uz veselības un vides apsvērumiem, sezonu, daudzveidību un pieejamību, priekšroku dodot ES ražotiem produktiem. Dalībvalstis var veicināt vietējo vai reģionālo iepirkumu, bioloģiskās lauksaimniecības produktus, īsas piegādes ķēdes, ieguvumus vides jomā un lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas.

  No 2017./2018. mācību gadam apstiprinātā 250 milj. eiro ES finansējuma aptuveni 150 milj. eiro tiks piešķirti apgādei ar augļiem un dārzeņiem un 100 milj. eiro - apgādei ar pienu.

  Jaunā skolu programma ir daļa no komisāra F.Hogana ierosinātās vienkāršošanas programmas. Tā ļauj panākt lielāku sinerģiju un efektivitāti jaunās programmas īstenošanā un papildina citus veselības un izglītības politikas pasākumus.

  No 2017. gada 1. augusta divas līdzšinējās programmas - programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem un programma skolu apgādei ar pienu - tiks ietvertas vienā tiesiskajā regulējumā. Jauno noteikumu mērķis ir palielināt efektivitāti, nodrošināt mērķtiecīgāku atbalstu un nostiprināt izglītības dimensiju.

  Vecajā augļu un dārzeņu programmā patlaban piedalās 24 dalībvalstis, bet piena programmā - 28 dalībvalstis. Pagājušajā gadā aptuveni 20 miljoni bērnu saņēma pienu un aptuveni 11,7 miljoni bērnu saņēma augļus un dārzeņus.

  Papildu informācija

  Jaunumi par jaunās programmas pieņemšanu

  Kontakti presei:

  Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

  Aikaterini APOSTOLA (+32 2 298 76 24)

  Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11

  Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā

  Preses nodaļa

  Tālruņi: 67085421, 28665579

  kaspars.kreics@ec.europa.eu

  http://twitter.com/EiropasKomisija