Ziņas

 • Līdz 2020.gadam Latvijai EK Veselības programmās būs pieejami 27,8 miljoni eiro

  Rīga, 10.okt., LETA. Eiropas komisijas (EK) Veselības programmās līdz 2020.gadam Latvijai atvēlēti 27 833 334 eiro, liecina šodien valdībā zināšanai pieņemtais Veselības ministrijas (VM) informatīvais ziņojums.

  Veselības ministrija, izvērtējot EK Veselības programmas darba plānā 2017.gadam ietvertos projektus un vienotās rīcības, atbalstīja Latvijas pārstāvju dalību vienotā rīcībā par nevienlīdzību veselības jomā, vakcinācijas jomā, e-veselības tīklu atbalstam, inovatīvā partnerībā rīcībai pret vēzi, kā arī par veselības informāciju virzoties uz ilgtspējīgu Eiropas Savienības (ES) veselības informācijas sistēmas, kas atbalsta valsts zināšanu, veselības pētniecības un politikas veidošanu.

  Vienotā rīcība par nevienlīdzību veselības jomā Latvijai atvēlēti 4,2 miljoni eiro, un VM uzskata, ka dalība vienotajā rīcībā par nevienlīdzību veselības jomā tuvinātu Latviju Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam nospraustajam mērķim, mazinot nevienlīdzību veselības nozarē, kā arī dos iespēju iegūt informāciju par jaunākajiem veselības aprūpes problēmu risinājumiem no citu valstu ekspertiem un iepazīties ar ārvalstu pieeju nevienlīdzības mazināšanai.

  Vienotai rīcībai vakcinācijas jomā paredzēti pieci miljoni eiro, lai nodrošinātu Latvijas iesaisti Eiropas līmeņa rekomendāciju izstrādē vakcinācijas jomā, kā arī, lai veiksmīgi īstenotu veselības aprūpes reformas Latvijā, tostarp liela loma ir uz pierādījumiem balstītai starptautiskajai zinātniskajai praksei.

  4,5 miljoni eiro paredzēti e-veselības tīklu atbalstam. "Latvijai ir būtiski piedalīties aktuālo e-veselības jautājumu apzināšanas un risināšanas procesā, ko nodrošinās dalība šajā vienotajā rīcībā. Tas palīdzēs Latvijai ne tikai iegūt pilnvērtīgu pieredzi par citās valstīs realizētajiem e-veselības projektiem, plašākas zināšanas un izpratni, bet arī iespēju plānot e-veselības attīstības aktivitātes Latvijā atbilstoši ES politikas ietvaram - esošajam un plānotajam gan juridiskajā, gan organizatoriskajā un tehniskajā aspektā. Visi šie aspekti ir svarīgi, plānojot Latvijas, tāpat kā katras ES dalībvalsts, e-veselības sistēmas sadarbības spēju ES līmenī," skaidro VM.

  Rīcībai pret vēzi atvēlēti 7,5 miljoni eiro. Latvijas dalība šajā vienotajā rīcībā nepieciešama, lai nodrošinātu VM padotības iestāžu darbinieku iesaisti Eiropas līmeņa rekomendāciju izstrādē onkoloģisko saslimšanu profilakses un ārstēšanas jomā, ņemot vērā jaunākos zinātniskos sasniegumus, tādējādi veicinot zināšanu un prasmju pilnveidi arī nacionāla mēroga pasākumu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai onkoloģijas jomā. Tāpat dalība dos iespēju plašāk paskatīties uz ārvalstu pieredzi un inovatīvām metodēm rīcībai pret vēzi, jo neapmierinošie sabiedrības veselības rādītāji mazina darbaspēka nodrošinājumu nākotnē.

  Vienotai rīcībai par veselības informāciju virzoties uz ilgtspējīgu ES veselības informācijas sistēmas, kas atbalsta valsts zināšanu, veselības pētniecības un politikas veidošanu, atvēlēti 6,7 miljoni eiro. VM uzskata, ka dalības rezultātā tiks uzlabotas spējas noteikt iedzīvotāju veselības stāvokli, to noteicošos faktorus un tendences, kā arī veikt veselības aprūpes pakalpojumu novērtējumu izmantojot starptautiski salīdzināmus rādītājus, kas nepieciešami veselības aprūpes politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanai. Tā rezultātā tiks veicināta veselības aprūpes rādītāju salīdzinošā novērtēšana Latvijā un tās reģionos, kā arī salīdzinājumā starp valstīm, iegūstot informāciju par kopīgām problēmām un daloties ar labākajām metodēm to risināšanai.

  Lai Latvijas pārstāvji varētu veiksmīgi nodrošināt dalību 2017.gada darba plānā paredzētajās un VM par svarīgām atzītajās vienotajās rīcībās būs nepieciešams valsts budžeta līdzfinansējums aptuveni 334 000 eiro apmērā trīs gadu laikā, tātad no nākamā gada līdz 2020.gadam ik gadu nepieciešams 111 333 eiro līdzfinansējums.

  Vispārējos mērķus EK Veselības programmas ietvaros plānots sasniegt tādus mērķus kā veselības veicināšana, slimību profilakse un veselību veicinošas vides sekmēšana, ņemot vērā principu "veselība visās politikās", ES pilsoņu pasargāšana no nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem, atbalsts inovatīvām, efektīvām un ilgtspējīgām veselības aprūpes sistēmām, kā arī atvieglota ES pilsoņu piekļuve labākai un drošākai veselības aprūpei.

  Kopumā finansējums EK Veselības programmas īstenošanai laika posmam no 2014.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim paredzēts 449 394 000 eiro apmērā.

  © Šī materiāla tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicējot vai citādi izmantojot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs, obligāti jāpievieno atsauce uz aģentūru LETA.