Ziņas

 • EK: Eiropai jākļūst par pasaules mēroga finanšu tehnoloģijas centru

  Rīga, 8.marts, LETA. Eiropai jākļūst par pasaules mēroga finanšu tehnoloģijas centru, un Eiropas Savienības (ES) uzņēmumiem un ieguldītājiem jāsniedz iespēja maksimāli izmantot priekšrocības, ko piedāvā vienotais tirgus šajā strauji augošajā nozarē, iepazīstinot ar rīcības plānu par to, kā izmantot iespējas, ko sniedz tehnoloģiju nodrošinātas finanšu pakalpojumu inovācijas (FinTech), uzsver Eiropas Komisija (EK).

  Īstenojot pirmo lielo uzdevumu, EK arī ierosina jaunus noteikumus, kas sekmēs kolektīvo finansēšanas platformu izaugsmi visā ES vienotajā tirgū. Šodien publiskotais rīcības plāns ir paredzēts, lai dotu iespēju finanšu nozarei izmantot jauno tehnoloģiju straujo attīstību, piemēram, blokķēdes, mākslīgo intelektu un mākoņdatošanas pakalpojumus.

  Tajā pašā laikā tas cenšas panākt drošākus tirgus un atvieglotu piekļuvi jauniem tirgus dalībniekiem, skaidro EK. Tas sniegs labumu gan patērētājiem, ieguldītājiem un bankām, gan jauniem tirgus dalībniekiem. Turklāt EK ierosina izveidot Eiropas mēroga marķējumu platformām, lai vienā valstī licencēta platforma varētu darboties visā ES.

  Šodien publiskotais rīcības plāns paredz 23 pasākumus, kuru mērķis ir veicināt inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu izplatību, atbalstīt jaunu tehnoloģiju ieviešanu, palielināt kiberdrošību un finanšu sistēmas integritāti, tostarp EK organizēs ES Finanšu tehnoloģiju laboratoriju, kurā Eiropas un valstu iestādes sadarbosies ar tehnoloģiju piegādātājiem neitrālā un nekomerciālā vidē.

  Tāpat EK konsultēsies par to, kā vislabāk veicināt tādas informācijas digitalizāciju, ko publiskojuši biržā kotēti uzņēmumi Eiropā, tostarp, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, lai savstarpēji savienotu dalībvalstu datubāzes. Tas ļaus ieguldītājiem daudz vieglāk piekļūt pamatinformācijai, lai varētu pieņemt informētus ieguldījumu lēmumus. Vienlaikus pamatojoties uz Eiropas Uzraudzības iestāžu norādēm, EK nāks klajā ar paraugprakšu projektu par režīmiem inovatīvu risinājumu izmēģināšanai (regulatory sandbox).

  EK jau ir izveidojusi ES Blokķēžu novērošanas centru un forumu. Vēlāk 2018.gadā tā sniegs ziņojumu par problēmām un iespējām, kas saistītas ar kriptovalūtām, un pašlaik izstrādā visaptverošu stratēģiju attiecībā uz sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju un blokķēdēm, pievēršoties visām ekonomikas nozarēm.

  Šis rīcības plāns ir daļa no EK centieniem izveidot kapitāla tirgu savienību (KTS) un patiesi vienotu tirgu patēriņa finanšu pakalpojumu jomā. Tas ir arī daļa no EK centieniem izveidot digitālo vienoto tirgu. EK mērķis ir padarīt ES noteikumus vairāk vērstus uz nākotni un saskaņot tos ar straujo tehnoloģiju attīstību.

  Savukārt kolektīvā finansēšana uzlabo piekļuvi finansējumam, jo īpaši jaunuzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Jaunuzņēmums var iepazīstināt ar savu projektu, izmantojot tiešsaistes platformu, un lūgt atbalstu aizdevuma ("vienādranga aizdevumi") vai pašu kapitāla veidā. Ieguldītāji saņem finansiālu atlīdzību par savu ieguldījumu. Pašlaik daudzām platformām ir grūti izvērst savu darbību citās ES valstīs, tāpēc kolektīvā finansēšana ES ir nepietiekami attīstīta salīdzinājumā ar citām lielākajām pasaules ekonomikām, un ES tirgus ir sadrumstalots.

  Viens no lielākajiem šķēršļiem ir visā ES kopēju noteikumu neesamība. Tas ievērojami palielina atbilstības un darbības izmaksas un kavē kolektīvās finansēšanas platformu darbības izvēršanu pāri robežām. Šodien iesniegtais priekšlikums ļaus šīm platformām vienkāršāk piedāvāt savus pakalpojumus visā ES un uzlabos tādu uzņēmumu piekļuvi šim inovatīvajam finansējuma veidam, kuriem vajadzīgs finansējums.

  EK priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja - lai konkurētu pasaulē, Eiropas inovatīvajiem uzņēmumiem ir nepieciešama piekļuve finansējumam, telpa eksperimentēšanai un mērogs izaugsmei. "Tie ir mūsu finanšu tehnoloģijas rīcības plāna priekšnoteikumi. Jaunais instruments jeb ES kolektīvās finansēšanas licence veicinās kolektīvās finansēšanas platformām paplašināt savu darbību Eiropā. Tā palīdzēs savest kopā ieguldītājus un uzņēmumus ES, dodot vairāk iespēju uzņēmējiem popularizēt inovatīvas idejas lielākam skaitam finansētāju," skaidroja Dombrovskis.

  Savukārt EK priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens norādīja, ka jaunās tehnoloģijas pārveido finanšu nozari, radikāli mainot veidu, kā cilvēki piekļūst finanšu pakalpojumiem. "Alternatīvi finansējuma avoti, piemēram, kolektīvā finansēšana vai vienādranga aizdevumi, tieši sasaista ietaupījumus ar investīcijām. Tie padara tirgu pieejamāku inovatīviem uzņēmējiem, jaunuzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Šis mērķis ir kapitāla tirgu savienības izveides pamatā," teica Katainens.

  © Šī materiāla tekstu jebkādā veidā un apjomā pārpublicējot vai citādi izmantojot masu saziņas līdzekļos vai interneta vietnēs, obligāti jāpievieno atsauce uz aģentūru LETA.