Paziņojumi

 • Digitālais vienotais tirgus: no 15. maija zvani uz citām ES valstīm lētāki

  2019.gada 13.maijs.

  Informāciju sagatavoja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļa.

  No 15. maija visiem starptautiskajiem zvaniem un īsziņām ES robežās būs piemērojama jauna

  maksimālā cena. Proti, patērētāji, zvanot no savas valsts uz citu ES valsti, maksās ne vairāk kā 19

  centus minūtē (bez PVN) un 6 centus par īsziņu (bez PVN).

  2017. gada jūnijā jau tika atcelta viesabonēšanas maksa, bet ES mēroga telesakaru noteikumu pārskatīšanas rezultātā tagad ir arī noteikti cenas ierobežojumi starptautiskajiem zvaniem un īsziņām Eiropas Savienībā. Šie telesakaru noteikumi tika pārskatīti nolūkā stiprināt elektronisko sakaru koordināciju un nostiprināt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) lomu.

  Kā norāda priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips: “Cenu ierobežojumi zvaniem ES iekšienē ir konkrēts piemērs tam, kā digitālais vienotais tirgus atvieglo cilvēkiem ikdienu.Līdz ar digitālā vienotā tirgus izveidi ir iedibinātas 35 jaunas digitālās tiesības un brīvības. Jaunie telesakaru noteikumi ES palīdzēs apmierināt eiropiešu arvien augošās vajadzības pēc savienojamības un vairos ES konkurētspēju.”

  viesabonēšanas maksu, un pašlaik tiek veikti pasākumi ar mērķi nepieļaut pārmērīgi augstas maksas iekasēšanu par pārrobežu zvaniem, ko veic no dzīvesvietas valsts. Pateicoties šīm divām darbībām, Eiropas patērētāji tagad gan no mājām, gan no ārvalstīm varēs bez bažām zvanīt uz jebkuru ES

  reģistrētu numuru un nesatraukties par krasu rēķina pieaugumu. Tas ir tikai viens no daudziem

  konkrētiem panākumiem, kas gūti, pateicoties digitālajam vienotajam tirgum.”

  Jaunie starptautisko zvanu noteikumi ir vajadzīgi, lai novērstu lielās cenu atšķirības starp dalībvalstīm. Vidēji standarta cena par zvanu no fiksētas tālruņa līnijas vai mobilā tālruņa ES robežās bija trīs reizes augstāka nekā iekšzemes zvanu standarta cena, savukārt standarta cena par īsziņu ES robežās vairāk nekā divas reizes pārsniedza iekšzemes īsziņu cenu. Dažos gadījumos standarta cena par zvanu ES robežās bija pat līdz desmit reižu augstāka par standarta cenu iekšzemes zvaniem.

  Jaunā Eirobarometra aptauja par starptautiskajiem zvaniem rāda, ka pēdējā mēneša laikā ar personu

  kādā citā ES valstī ir sazinājušies četri no desmit respondentiem (42 %). 26 % respondentu atbildēja,

  ka saziņai ar personu kādā citā ES valstī viņi izmantoja zvanu pa fiksēto līniju vai mobilo tālruni vai

  īsziņu.

  Telesakaru operatoriem visā ES būs pienākums par jaunajiem cenu ierobežojumiem informēt patērētājus. Noteikumi būs piemērojami no 15. maija visās 28 ES valstīs, un nedaudz vēlāk arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.

  Maksimālā cena ir noteikta tikai privātajiem zvaniem, t. i., privātiem klientiem. Korporatīvajiem

  klientiem vairāki pakalpojumu sniedzēji piedāvā īpaši izdevīgus nosacījumus, tāpēc jaunie noteikumi uz

  šādiem pakalpojumiem neattiecas.

  Pamatinformācija

  Jaunie telesakaru noteikumi paver ceļu lielākām investīcijām ātrdarbīgā savienojamībā un 5G raitai

  izvēršanai ES.

  2018. gada decembrī stājās spēkā Eiropas Elektronisko sakaru kodekss (EECC) un BEREC regula.

  Kodekss valstu tiesību aktos jātransponē līdz 2020. gada beigām, savukārt BEREC regula paredz

  dažādus piemērošanas datumus. Pirmais jauno telesakaru noteikums, kas stājas spēkā, ir noteikums

  par maksimālo cenu, ko var piemērot starptautiskajiem zvaniem.

  Kopš viesabonēšanas maksas atcelšanas 2017. gada jūnijā Eiropas iedzīvotāji tagad var zvanīt no

  mājām un ārvalstīm, nesatraucoties par krasu rēķina pieaugumu.