Paziņojumi

 • Nedēļas galvenie ES notikumi Eiropas institūcijās, ES Mājā (Aspazijas bulv. 28) un citur Rīgā/Latvijā

  2017.gada 10.jūlijs.

  Informāciju sagatavoja Kristīne Liepiņa.

  ES Mājas pasākumu plāns 10.07.- 14.07.: http://esmaja.lv/kalendars

  Eiropas Savienības Padomes pasākumu plāns 10.07.-14.07.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/calendar/

  Pirmdiena, 10.jūlijs

  Eirogrupas sanāksme (V.Dombrovskis).

  #EUSolidarityCorps: preses ziņojums par pirmajiem nodarbinātības izvietojumiem.

  Latvijā:

  Ministru kabineta komitejas sēde: par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 14.marta Direktīvas 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā, ieviešanu Latvijā (rīcības plāns 2017.gadam)

  Otrdiena, 11.jūlijs

  ECOFIN tikšanās (V.Dombrovskis).

  Preses conference: rekomendācijas augstākā līmeņa grupai par vienkāršošanu pēc 2020.gada (recommendation on simplification for post 2020) - piedalās komisāri Corina Cre?u un Günther H. Oettinger.

  Trešdiena, 12.jūlijs

  Kolēģijas sanāksme (V. Dombrovskis).

  Komisija pieņem ikmēneša pārkāpumu paketi.

  Itālijā notiek Rietumu Balkānu Samits.

  Eurostat: Rūpnieciskās ražošanas rādītāji par 2017. gada maiju.

  Ceturtdiena, 13.jūlijs

  Kijevā notiek Eiropas Savienības - Ukrainas samits.

  Preses konference: priekšlikums par nelegālas tirdzniecības (novēršanu) kultūras ‘precēm’. #EUCustoms #SecurityUnion  - piedalās komisārs Pierre Moscovici.

  Piektdiena, 14.jūlijs

  Eurostat: Starptautiskās tirdzniecības rādītāji par 2017. gada maiju.

  Sestdiena, 15.jūlijs

  Erudīcijas spēles "Eiropas pieccīņas" posms Kuldīgā: https://www.eiropas5cina.lv/