Paziņojumi

  • EP deputāti aicina Turciju atcelt ārkārtas stāvokli

    2018.gada 8.februāris.

    Informāciju sagatavoja Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā.

    • EP deputāti nosoda Turcijas uzbrukumu Afrīnai un vēršanos pret tā kritiķiem;

    • Turcijai būtu jāatceļ ārkārtas stāvoklis, kas tiek izmantots opozīcijas apklusināšanai;

    • ES finansējums atkarīgs no situācijas uzlabošanas cilvēktiesību jomā.

    EP deputāti ceturtdien pieņemtā rezolūcijā nosoda Turcijas varas iestāžu mēģinājumus ar simtiem arestu apklusināt kritiku, kas vērsta pret uzbrukumu Afrīnas reģionā, Sīrijā.

    EP deputāti ir noraizējušies par Turcijas uzbrukuma humanitārajām sekām un aicina atturēties no turpmākām nesamērīgam aktivitātēm. Rezolūcija tika apstiprināta balsojumā, paceļot rokas.

    Uzbrukums pilsoniskajai sabiedrībai un vārda brīvībai

    Nosodot mēģinājumu ar spēku pārņemt varu valstī, deputāti uzsver, ka pēc 2016. gada 16. jūlija apvērsuma mēģinājuma noteiktais ārkārtas stāvoklis tiek izmantots, lai apspiestu miermīlīgu opozīciju. Viņi norāda, ka kopš tā laika slēgti vairāk nekā 160 preses izdevumi, un pret Turcijas pilsonisko sabiedrību tiek vērsts ilgstošs uzbrukums.

    EP deputāti aicina Turciju:

    • atcelt ārkārtas stāvokli valstī;

    • nekavējoties atbrīvot un atsaukt visas apsūdzības pret cilvēkiem, kas aizturēti, veicot savu darbu vai bez pierādījumiem, tostarp arī ES pilsoņus;

    • atteikties no nāvessoda un ievērot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju.

    ES finansējums Turcijai atkarīgs no situācijas uzlabošanās cilvēktiesību jomā

    EP deputāti rezolūcijā atkārtoti uzsver, ka Turcijai paredzētie Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II) līdzekļi būtu izmaksājami, ja valsts uzlabotu situāciju cilvēktiesību un likuma varas jomā.

    EP deputāti arī aicina ES ārlietu pārstāvi Federiku Mogerīni, Eiropas Komisiju un dalībvalstis sarunās ar Turcijas pārstāvjiem vērst uzmanību uz cilvēktiesību aizstāvju, politisko aktīvistu, juristu, žurnālistu un akadēmiķu atrašanos apcietinājumā.

    Pamatinformācija

    2016. gada novembrī deputāti aicināja uz laiku iesaldēt ES pievienošanās sarunas ar Turciju, vienlaikus saglabājot valsts “sasaisti” ar ES.

    Pagājušā gada jūlijā deputāti brīdināja, ka sarunas būtu apturamas, ja Turcija īstenos plānotās izmaiņas konstitūcijā, kas nav savienojamas ar dalību ES.

    Papildu informācija

    • Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (08.02.2018)

    http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

    • Debašu videoieraksts (06.02.2018)

    http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/search-by-date

    • EP Izpētes dienests: Media freedom trends: Turkey (2017. gada maijs, angļu valodā)

    http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603899/EPRS_ATA%282017%29603899_EN.pdf

    • EuroparlTV: ES un Turcija: izkļūšana no strupceļa (2018. gada februāris)

    https://www.europarltv.europa.eu/programme/others/eu-turkey-getting-out-of-the-deadlock

    Papildu informācija:

    Signe Znotiņa-Znota,

    Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

    Tālr.: + 371 26440185

    E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu