Paziņojumi

 • Finanšu noziegumi: Eiropas Parlaments izveido jaunu īpašo komiteju

  2018.gada 1.marts.

  Informāciju sagatavoja Signe Znotiņa-Znota, Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā.

  • Jaunā komiteja turpinās TAXE 1 un 2, kā arī PANA komiteju darbu

  • 45 locekļi

  • 12 mēnešu pilnvaras

  Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ceturtdien pārliecinoši atbalstīja jaunas īpašās komitejas izveidi finanšu noziegumu, nodokļu nemaksāšanas un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas jautājumu izpētei.

  Izveidojot jauno komiteju, Eiropas Parlaments reaģē uz pērn publiskotajos "Paradīzes dokumentos" atklātajiem faktiem. Tā turpinās TAXE 1 un 2, kā arī nesen pilnvaras nolikušās PANA izmeklēšanas komitejas darbu.

  Jaunajā komitejā būs 45 locekļi, un tās 12 mēnešu pilnvaru termiņš sākas uzreiz pēc apstiprināšanas. Jaunās komitejas sastāvs tiks apstiprināts marta plenārsēdē Strasbūrā.

  Papildu informācija

  • Pieņemtais teksts (01.03.2017)

  http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

  • Eiropas Parlamenta Reglamenta 197. pants: īpašās komitejas

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-197+DOC+XML+V0//LV

  • Pārredzama nodokļu politika: Parlamenta līdz šim paveiktais

  http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/20150318TST35503

  Papildu informācija:

  Signe Znotiņa-Znota,

  Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

  Tālr.: + 371 26440185

  E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu