Latvijā izveido Latvijas preses biroju „Latopress”

Lai pasaules ziņu aģentūras un vietējos medijus informētu par notikumiem Latvijas teritorijā, 1919.gada 4.martā Latvijas Pagaidu valdības Ministru prezidents Kārlis Ulmanis izdod rīkojumu par Latvijas preses biroja izveidi. Biroju nodēvēja par „Latopress”, uz kā bāzes gadu vēlāk tika veidota ziņu aģentūra LETA jeb Latvijas Telegrāfa aģentūra.

Neatkarīgās Latvijas Pagaidu valdība 1919.gada martā jau bija padzīta no Rīgas un nobāzējusies Liepājā, taču savu darbu tā turpināja. Viens no Pagaidu valdības lēmumiem 4.martā bija Latvijas preses biroja „Latopress” izveide Liepājā, par kuras vadītāju iecēla K.Ulmaņa sekretāru žurnālistu Edmundu Freivaldu. Biroja uzdevums bija informēt Latvijas presi par valdības darbību un sniegt presei ārzemju informāciju, kā arī informēt ārzemes par Latvijas valsti un tās armijas cīņām Latvijas teritorijā.

Kad 1919.gada jūlijā Pagaidu valdība atgriezās Rīgā, „Latopress” birojs kopā ar citām valdības iestādēm pārcēlās uz Rīgu. Rīgā birojs savu darbību paplašināja, jo Ārlietu ministrijas Informācijas departaments nebija vēl galīgi izveidojies un propagandas darbs sistēmas ziņā vēl nebija sadalīts starp dažādām instancēm. Sākotnēji „Latopress” bija pakļauts Iekšlietu ministrijai, taču nedaudz vēlāk, paplašinoties biroja darbības jomai, tas tika pievienots Valsts kancelejai.