Tiek izviedota Latvijas telegrāfa aģentūra „LETA”

Mainoties vadībai, mainījās arī Latvijas preses biroja „Latopress” darba uzdevumi. Rihards Bērziņš jau „Latopress” laikā izveidoja telegrāfa nodaļu, kas bija pamudinājums valdībai domāt par „Latopress” likvidēšanu un telegrāfa aģentūras izveidi līdzīgi kā ārvalstīs.

R.Bērziņš, pildot „Latopress” vadītāja pienākumus, bija nonācis pie secinājuma, ka Latvijas preses biroja sākotnējais uzdevums – būt par valdības oficiālā viedokļa paudēju – ir krietni paplašinājies, jo tas sniedza ne tikai informāciju par valdības lēmumiem, bet arī veica īstenu telegrāfa aģentūru funkcijas – sagatavoja ziņas par notikumiem Latvijā, kā arī ārvalstīs, ko savukārt izmantoja tā laika drukātie mediji. R.Bērziņš ideju uz „Latopress” bāzes izveidot Latvijas telegrāfa aģentūru apsprieda ar valdības pārstāvjiem un jau 1920.gada 4.maijā Ministru kabinetam izskatīšanai iesniedza Latvijas telegrāfa aģentūras „LETA” statūtus. Dienu vēlāk, 5.maijā, valdība, izskatot R.Bērziņa ierosinājumu, pieņēma lēmumu likvidēt Latvijas preses biroju un uz tā bāzes izveidot Latvijas telegrāfa aģentūru. Tāpat valdība lēma, ka par jaunās aģentūras vadītāju tiek iecelts R.Bērziņš. Jaunizveidotā aģentūra palika kā valsts organizācija, kas pakļauta Valsts kancelejai, un valdība tai katru gadu, izskatot valsts budžetu, piešķir līdzekļus tās uzturēšanai.