LETA noslēdz sadarbības līgumu ar pasaules aģentūru grupu

Telegrāfa aģentūrām ļoti svarīga ir savstarpēja informācijas apmaiņa ar citu valstu telegrāfa aģentūrām, tādējādi nodrošinot savas valsts masu medijus un valsts iestādes ar informāciju par svarīgākajiem notikumiem citās valstīs. Sākotnēji LETA bija noslēgusi sadarbības līgumus ar atsevišķām valstu aģentūrām, bet tās nespēja pienācīgā ātrumā nodrošināt ar informāciju, līdz ar to tika meklēti citi risinājumi un Rihardam Bērziņam izdevās noslēgt sadarbības līgumu ar pasaules telegrāfa aģentūru grupu.

Rihardam Bērziņam izdevās noslēgt līgumu ar lielu pasaules aģentūru grupu, kuras priekšgalā bija trīs aģentūras, kas veidoja karteli, – „Reuters” (Reuters Limited), Havasa (Agence Havasa) un Volfa (Continental – Telegraphen Bureau) aģentūra. Noslēdzot līgumu ar šo aģentūru karteli, automātiski varēja kļūt par sadarbības partneri vēl citām 20 pasaules valstu aģentūrām, kurām bija līgumi ar šo karteli.

Sākumā ātrās ārzemju informācijas minimumu LETA nodrošināja, noslēdzot pagaidu vienošanos ar šīm aģentūrām. Līdz ar to ar šīs tiešās Rietumu telegrāfiskās informācijas iedibināšanu sākās jauns laikmets latviešu presē. 1921.gada vidū „Reuters” un Havasa aģentūras izvirzīja Baltijas valstu aģentūrām smagas finansiālas prasības, tāpēc Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valsts informācijas aģentūras noslēdza savstarpēju līgumu par ciešu sadarbību informācijas ziņā, kā arī par sarunu risināšanu ar ārzemju aģentūrām, pilnvarojot tieši LETA vadīt sarunas visu trīs aģentūru vārdā. Sarunas noslēdzās labvēlīgi, un sadarbības līgums ar šo karteli tika noslēgts.