Padomju vara pārveido LETA nosaukumu un tās darbības principus

Jau 1940.gada jūnijā Latvijas valsts beidz savu pastāvēšanu, jo varu pārņem Padomju Savienības varas orgāni. Pārveidošanu piedzīvoja arī Latvijas telegrāfa aģentūra LETA, jo tika mainīti aģentūras darbības principi un pat nosaukums.

1940.gada augusta sākumā LETA vairs nav vadības, bet tās redakcijā sāk iefiltrēt Padomju Savienībai lojālus cilvēkus, kas nepieciešamības gadījumā ziņoja par kādiem pārkāpumiem vai nacionāliem „gājieniem” redakcijas darbā. Kādreizējā LETA redaktore Valentīna Lasmane intervijā pastāstīja, ka savas darba gaitas aģentūrā bija sākusi septembrī, bet jau tad R.Bērziņš vairs nebija direktors, kā arī viņai kā Latvijas ziņu redaktorei tika pielikts uzraugs.

Tas ir pašsaprotami, jo, pirms V.Lasmane sāka strādāt LETA, jau mēnesi iepriekš, 1940.gada 19.augustā, Padomju Latvijas valdība bija pieņēmusi lēmumu, ka Latvijas teritorijā tiek izveidota Latvijas telegrāfa aģentūra pie Latvijas PSRS Tautas komisāru padomes. Vairs netiek lietots saīsinājums LETA, bet gan kādreizējais saīsinājums – „LTA”.

Tāpat šīs lēmums paredzēja, ka steidzami uz Latviju ir jāatsauc LETA ārzemju korespondenti un jāpārtrauc šādu korespondentu darbība citās valstīs, jo tagad aģentūras redakcijas pienākumos ietilpa tikai Latvijas vietējo notikumu atspoguļošana, kā arī informācijas apkopošana, ko sniedza PSRS telegrāfa aģentūra TASS.

V.Lasmane intervijas laikā atcerējās, ka viņai kā redaktorei laika posmā no 1940.gada septembra līdz 1941.gada vasarai, kad Latviju jau okupēja Vācija, darba bija ļoti maz, jo informācijas apjoms vairs nebija tik liels kā iepriekš. Katru dienu viņa apkopojusi informāciju par notikumiem Latvijā, kā arī pareizā latviešu valodā pārveidojusi TASS sniegto informāciju. Toreiz Latvijas telegrāfa aģentūras redakcija tika sadalīta divās daļās – iekšējo un ārlietu ziņu nodaļā.