Aģentūru LETA pārņem vācu ziņu aģentūra DNB

Otrā pasaules kara laikā Vācija, uzbrūkot Padomju Savienībai, arvien vairāk atņēma tās okupētās teritorijas, protams, Latvija arī tika atņemta Krievijai un kopš 1941.gada rudens Rīgā jau saimniekoja vācieši. Līdz ar to arī 1940.gadā LETA, kas jau bija pievienota TASS, pārgāja Vācijas aģentūras DNB pārziņā.

Nav zināms precīzs laiks vai datums, kad Vācijas pārstāvji bija ieradušies LETA redakcijā Palasta ielā 10, lai pārņemtu Latvijas telegrāfa aģentūras LETA darbību savās rokās. Tāpat visas vācu okupācijas laika dokumentos LETA tiek pieminēta tikai vienā vietā un faktiski jau pagātnes formā.

1941.gada rudenī kāds nenoskaidrots, šķiet, latviešu pašpārvaldes līmeņa, funkcionārs vācu valodā sniedzis pārskatu augstākstāvošām vācu okupācijas iestādēm par situāciju, kāda izveidojusies izdevējdarbībā sakarā ar padomju okupāciju. Šajā pārskatā tikai divos teikumos minēts, ka padomju okupācijas laikā LETA tika pievienota TASS un ka tai vairs nav ļauts nodarboties ar izdevniecības darbību, kā arī atsavināts dzelzceļa stacijas kiosku tīkls.

Ir tikai zināms, ka oficiāli 1941.gada rudenī LETA kā struktūrvienību, kas spēj producēt ziņu plūsmu latviešu valodā, pievienoja vācu aģentūrai DNB – Deutsche Nachrichtenburo (Vācijas ziņu birojs). Vācu okupācijas sākumposmā, par LETA vadītāju tiek iecelts ilggadējais LETA vicedirektors Kārlis Roze, bet pēc kāda īsa laika viņu nomaina vācu tautības ierēdņi.