Latvijas telegrāfa aģentūra tiek pārdēvēta par LATINFORM

Ziņu aģentūra LETA savulaik jau bija piedzīvojusi vairākas nosaukuma maiņas, taču pēdējā notika 1973.gadā, kad padomju vara nolēma LTA saīsinājuma vietā lietot nosaukumu LATINFORM.

Šāds lēmums tika pieņemts 1973.gada 15.maijā, kad Latvijas PSR Ministru Padome izskatīja jautājumu par grozījumiem Latvijas telegrāfa aģentūras nolikumā. Lēmums neparedzēja būtiskas izmaiņas, kā vien tikai nomainīt saīsinājumu LTA uz nosaukumu LATINFORM.

LATINFORM arvien saglabāja savu statusu kā Latvijas PSR ziņu aģentūra, kas bija pakļauta Latvijas PSR Ministru Padomei. Taču tā arvien bija Padomju Savienības ziņu aģentūras TASS filiāle, līdz ar to sākotnējās funkcijas tai tika saglabātas. LATINFORM nosaukums saglabājās līdz pat 1990.gadam, kad tika atjaunots vēsturiskais LETA nosaukums.