Tiek izveidots portāls Nozare.lv

Lai uzņēmēji būtu lietas kursā par ekonomiskajiem notikumiem LETA Ekonomisko pētījumu institūts (EPI-LETA) 2002.gadā izveidoja jaunu biznesa informācijas produktu Nozare.lv, kas tika prezentēts žurnālistiem Rīgas Domē 25.septembrī.

Portālā www.nozare.lv pieejams pārskats par 31 tautsaimniecības nozari un sabiedrībai svarīgām tēmam, kurā apkopotas un sistēmatizētas Baltijas valstu ziņu aģentūru ziņas, Latvijas presē un internetā pieejamā informācija, valsts un pašvaldību informatīvie akti, uzņēmumu informācija, dažādu profesionālo organizāciju un speciālistu sagatavotā analīze un cita informācija. Jaunajā portālā pārskatāmāk tika apkopoti ziņu aģentūras LETA jau agrāk piedāvātie nozaru apskati, izdalot to kā atsevišķu pakalpojumu.